Zbiornik przy ul. Folwarcznej

Prace przygotowawcze związane ze stworzeniem koncepcji odwodnienia terenu przy ul. Folwarcznej oraz projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami trwały blisko dwa lata. W lutym 2024 roku ruszyła budowa wyczekiwanego zbiornika retencyjnego. Jego zadaniem będzie przejęcie wezbranej intensywnymi opadami fali, przetrzymanie jej, co spowolni odpływ wody do kolektora deszczowego. Prace rozpoczęły się od szczegółowej inwentaryzacji podziemnych drenaży nieujętych na przestrzeni lat w żadnej dokumentacji. Sporym wyzwaniem dla inspektorów nadzorujących budowę było wyznaczenie przebiegu drenaży oraz zaplanowanie ich bezpiecznego przeprowadzenia poza obszar budowanej instalacji. Na miejscu cały czas pracuje geodeta. Wykonawca przystąpił do pierwszego etapu robót, czyli zdjęcia ponad metrowej warstwy humusu z terenu przewidzianego pod zbiornik. Zamontowane zostały już 3 pierwsze studnie kanalizacyjne D4-D6, na rurociągu o średnicy DN500, czyli osadzono pierwsze prefabrykowane elementy instalacji. Równolegle trwają prace na wylocie W1 kanalizacji DN800 do rowu w rejonie ul.Stanisława Frasia.

Prace potrwają do końca wakacji, po ich zakończeniu teren wokół inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Inspektorzy KEGW mając w ręku koncepcje odwodnienia obszaru osiedla Lubocza wiedzą, że skuteczniejsze gospodarowanie wodami opadowymi oraz zmniejszenie ryzyka powodziowego na tym obszarze będzie możliwe nie tylko dzięki budowie nowego zbiornika przy ul. Folwarcznej o powierzchni 1290 m² ale też dzięki budowie dwóch kolejnych zbiorników przy ul. Burzowej o powierzchni retencyjnej 330 m² i 2608 m² wraz z przebudową istniejącego koryta rowu o długości całkowitej 406 metrów. Te prace ruszą niebawem. Trwa analiza ofert w przetargu na realizację i zadania „Burzowa”. Warto zaznaczyć, że zainteresowanie inwestycja było spore, do jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wpłynęło aż 12 ofert.

Dzięki dwóm ważnym inwestycjom nastąpi częściowe odciążenie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Burzowej, gdzie na przestrzeni lat po intensywnych deszczach pobliskie rowy zamieniały się w rwące strumyki. Nowe zbiorniki będą miały kluczowy wpływ na poprawę zarządzania wodami opadowymi, ale także zredukują ryzyko powodziowe w obszarze zlewni rowu na ul. Burzowej. Warto zaznaczyć, że przez dzielnicę przepływa kilka rzek, które w czasie intensywnych opadów zwiększają swoją objętość, powodując lokalne podtopienia. To m.in. Burzowiec, Baranówka, czy Struga Rusiecka.