Wnioski do pobrania

Warunki i uzgodnienia.

W celu uzyskania uzgodnienia warunków technicznych i dokumentacji technicznej, oraz informacji ze strony jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, należy dostarczyć do naszej siedziby odpowiednie dokumenty:

  1. Projekt budowlano-wykonawczy lub dokumentację techniczną

  2. Wypełniony wniosek:

Gdzie składać?

Dokumentację techniczną do uzgodnienia prosimy kierować na adres:

Os. Szkolne 27
31-977 Kraków

Opłata skarbowa wysokości 17 zł od pełnomocnictwa

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach urzędu. Na podstawie Uchwały nr CI/2610/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 roku na inkasenta wyznacza się Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20.Po zarejestrowaniu dokumentacja zostanie przekazana do działu merytorycznego.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 323 30 01