Retencja na os. Wolica

Nowe inwestycje retencyjne na osiedlu Wolica. KEGW rusza z pierwszym działaniem ujętym w Koncepcjach Odwodnienia Miasta Krakowa.

Znana jest już koncepcja odwodnienia dzielnicy Nowa Huta. Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna rozpoczyna pracę nad pierwszym koncepcyjnym zadaniem, czyli nad budową dwóch zbiorników retencyjnych przy ul. Betonowej oraz Wiązowej. Osiedle Wolica zmieni swoje oblicze, najważniejsze jest jednak to, że wzrośnie poziom bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna ma jedną ofertę na projekt techniczny oraz uzyskanie pozwoleń na budowę dla zbiorników retencyjnych. Obecnie trwa analiza oferty. Zgodnie z postanowieniami przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy od podpisania umowy z KEGW na realizację zadania. Kolejnym krokiem będą roboty budowlane w terenie.

Prace w Wolicy będą polegały na połączeniu istniejącego rowu odwadniającego z dwoma zbiornikami o łącznej pojemności 1445m3. Zbiorniki będą głębokie na 1,4m.


Na etapie projektowania wskazano również budowę drogi dojazdowej do zbiornika, która umożliwi jego utrzymanie i regularne kontrolowanie – szczególnie po ustąpieniu ulewnych deszczy, podczas których zbiornik będzie retencjonował nadmiar wód deszczowych.

Szacunkowe koszty zbiorników na os. Wolica to ok. 1 mln zł.