Projekty KEGW

Współpraca KEGW z belgijskim Leuven

Mieszkańcy zaangażowani w miasto  

Ponad dwie trzecie ludności Europy mieszka na obszarach miejskich. Miasta generują problemy, ale również ich rozwiązania. Rozwój nauki, techniki, angażowanie mieszkańców i urzędników w sprawy ich lokalnego środowiska – wszystkie te działania mogą służyć łagodzeniu skutków zmian klimatycznych. Liderem w obszarze partycypacji i zaangażowania mieszkańców w lokalne zmiany jest belgijskie Leuven, które właśnie zdobyło tytuł Europejskiej Stolicy Innowacji 2020.

A co zrobi Kraków?

Spróbuje odwzorować kilka sprawdzonych praktyk i przenieść je z Leuven na rodzimy grunt.   Co na pierwszy ogień?   Wygląda na to, że będzie to budowa ogrodu deszczowego oraz zielonego i przyjaznego otoczenia dla wybranej szkoły, w której brakuje tego typu infrastruktury. Wszystko oczywiście w ścisłej współpracy i pod czujnym okiem mieszkańców. Nad wdrażaniem nowatorskich pomysłów w życie będą czuwali nasi partnerzy z Leuven.

Czego może nas nauczyć Leuven?

Na pewno wprowadzania serii ambitnych inicjatyw, które przyspieszyły w Belgijskim miasteczku zmiany systemowe. Leuven tak jak i Kraków jest miastem uniwersyteckim, które wciąż ma ogromny apetyt na naukę oraz utrzymanie motywacji swoich obywateli do wprowadzania zmian. Każdy może się wypowiedzieć i pomóc w procesie wspólnego zmieniania miasta. Wspólnie można wybrać szkołę, przy której brakuje zieleni, albo rośliny i rozwiązania, które zmienią jej oblicze. To mieszkańcy, żyjący najbliżej problemu wskażą miejsce do zmiany. A później zadbają o nie jak o swoje. Przed nami pierwsze projekty i spotkania, liczymy na Was!

Leuven, fot.pixabay
Leuven, fot.pixabay

KEGW doradza jak łapać deszczówkę. Kraków realizuje Program małej retencji.

Inspektorzy Klimat-Energia-Gospodarka Wodna określają
i wydają uwarunkowania dotyczące zagospodarowania wody opadowej. W swoich działaniach dążymy do praktyk, dzięki którym deszczówka zostanie w jak największym stopniu zretencjonowana, co też w efekcie opóźnieni jej odpływ do kanalizacji. Obecnie bardzo często woda opadowa spływająca
z dachów budynków oraz z terenów utwardzonych odprowadzana jest do systemów kanalizacyjnych i tym samym staje się raz na zawsze utraconym zasobem, obciąża kanały, doprowadzając do przeciążeń hydraulicznych, wskutek czego powstają miejsca obarczone ryzykiem podtopień. Chcemy, by na etapie wydawania uzgodnień budowlanych dla nowych inwestycji wspólnie z inwestorem zaplanować sposób zatrzymania oraz zretencjonowania opadu. Woda zebrana do zbiornika retencyjnego może być następnie wykorzystana do różnych celów w gospodarstwie domowym lub do działalności w budynku, staje się alternatywnym źródłem wody.

www.krakow.pl/aktualnosci/240372,26,komunikat,ruszyl_nabor_wnioskow_w_programie_malej_retencji.html

Inwestycje w nowe energie i technologie

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wykorzystuje potencjał terenów i budynków gminnych. KEGW w ramach swoich działań KEGW do końca 2022 roku wykonał 9 instalacji fotowoltaicznych i jest w trakcie realizacji kolejnych. Elektrownie słoneczne, które wytwarzają darmowy prąd ze „słońca” zainstalowane są już na: szkołach, przedszkolach, domach opieki społecznej należących do Gminy Miejskiej Kraków. Wszystkie instalacje są w pełni zautomatyzowane, nie wymagają zaangażowania człowieka. Rozwój fotowoltaiki to zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci energetycznej (odpowiedź na coraz wyższe ceny energii elektrycznej), poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji m.in. CO2 i pyłu PM10.

zdjęcie: pixabay.pl

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

KEGW rozpoczął działania ukierunkowane na poszanowanie energii. W ramach realizacji „Planu poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich” pracownicy KEGW opracowują dokument określający Standardy energetyczne dla budynków użyteczności publicznej w Krakowie. Dzięki temu możliwe będzie sprawne zarządzanie i monitoring energii w budynkach użyteczności publicznej będących we władaniu GMK. Na podstawie zebranych danych utworzono dynamiczną listę hierarchiczną ponad 600 budynków miejskich po kątem ich energochłonności. W 2020 r. kilkadziesiąt najbardziej energochłonnych budynków został poddanych pogłębionemu audytowi energetycznemu. Proces ten będzie kontynuowany w kolejnych latach, a wyselekcjonowane budynki będą sukcesywnie termomodernizowane.

Na instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, w tym szkołach, udało się pozyskać 1,2 mln zł z miejskiego budżetu. W roku 2020 przeprowadziliśmy analizę nośności dachów 10 wytypowanych wcześniej budynków, sprawdzając m.in., jaką mają powierzchnię i ich usytuowanie. Osiem z nich uzyskało pozytywny wynik – mówi wicedyrektor KEGW Marek Bogacki. Jak tłumaczy, teraz koszty instalacji fotowoltaiki na każdym z nich zostaną wycenione i na tej podstawie KEGW podejmie decyzje, w których miejscach uda się zrealizować inwestycje.

– Chcielibyśmy działać bardziej dynamicznie i w znacznie szerszym zakresie, ale ograniczają nas środki i procedury. Dzięki pierwszym realizacjom zyskamy doświadczenie i mam nadzieję, że z kolejnymi pójdzie znacznie sprawniej. Dlatego uruchomiliśmy przetarg na zbadanie nośności dachów kolejnych 20 budynków. Jeśli tylko pojawią się środki, będziemy gotowi do działania. A cały czas staramy się je pozyskać, z różnych źródeł – podkreśla wicedyrektor KEGW Marek Bogacki.