Renowacja Budynków

Polska przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków – DSRB. Zawarto w niej wytyczne w zakresie wsparcia renowacji budynków, tak by poprawić ich efektywność energetyczną, jakość powietrza oraz przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2.

Długoterminowa Strategia Renowacji

Celem podjętej Długoterminowej Strategi Renowacji – DSR jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego. To szereg procedur, zaleceń i wytycznych dotyczących wsparcia renowacji budynków. Strategia określa niezbędne działania, które pozwolą osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i niskoemisyjność budynków w Polsce do 2050 roku.

Zgodnie z założeniami Długoterminowej Strategi Renowacji, budynki do 2050 roku mają być modernizowane równolegle z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Przykładem działań jest np wymiana najbardziej emisyjnych źródeł ciepła w celu poprawy jakości powietrza.

Zgodnie z dokumentem do 2050 roku planowane jest przeprowadzenie około 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych.

Więcej na temat Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków w Polsce w załączonych dokumentach.