Plan zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami art. 13 a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna prezentuje plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić w roku 2020.

Plan zamówień 2020

Zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna prezentuje plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić w roku 2021.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 1, zamieszczony na BZP w dniu 15.01.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 2, zamieszczony na BZP w dniu 01.02.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 3, zamieszczony na BZP w dniu 17.03.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 4, zamieszczony na BZP w dniu 09.07.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 5, zamieszczony na BZP w dniu 27.07.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 6, zamieszczony na BZP w dniu 01.09.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 7, zamieszczony na BZP w dniu 24.09.2021