Plan zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna prezentuje plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić w roku 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wersja 2, zamieszczony na BZP w dniu 29.02.2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wersja 1, zamieszczony na BZP w dniu 19.01.2024


Poprzednie plany

Zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna prezentuje plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić w roku 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 14, zamieszczony na BZP w dniu 22.12.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 13, zamieszczony na BZP w dniu 14.12.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 12, zamieszczony na BZP w dniu 23.11.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 11, zamieszczony na BZP w dniu 03.11.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 10, zamieszczony na BZP w dniu 13.10.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 9, zamieszczony na BZP w dniu 04.10.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 8, zamieszczony na BZP w dniu 04.10.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 7, zamieszczony na BZP w dniu 21.07.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 6, zamieszczony na BZP w dniu 29.06.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 5, zamieszczony na BZP w dniu 19.06.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 4, zamieszczony na BZP w dniu 19.05.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 3, zamieszczony na BZP w dniu 29.03.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 2, zamieszczony na BZP w dniu 08.02.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja 1, zamieszczony na BZP w dniu 16.01.2023

Zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna prezentuje plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić w roku 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 12, zamieszczony na BZP w dniu 28.11.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 11, zamieszczony na BZP w dniu 15.11.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 10, zamieszczony na BZP w dniu 21.10.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 9, zamieszczony na BZP w dniu 04.10.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 8, zamieszczony na BZP w dniu 23.08.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 7, zamieszczony na BZP w dniu 22.07.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 6, zamieszczony na BZP w dniu 12.07.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 5, zamieszczony na BZP w dniu 31.05.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 4, zamieszczony na BZP w dniu 18.05.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 3, zamieszczony na BZP w dniu 06.05.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 2, zamieszczony na BZP w dniu 20.04.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja 1, zamieszczony na BZP w dniu 14.01.2022

Zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna prezentuje plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić w roku 2021.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 9, zamieszczony na BZP w dniu 03.12.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 8, zamieszczony na BZP w dniu 29.10.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 7, zamieszczony na BZP w dniu 24.09.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 6, zamieszczony na BZP w dniu 01.09.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 5, zamieszczony na BZP w dniu 27.07.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 4, zamieszczony na BZP w dniu 09.07.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 3, zamieszczony na BZP w dniu 17.03.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 2, zamieszczony na BZP w dniu 01.02.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 1, zamieszczony na BZP w dniu 15.01.2021

Zgodnie z zapisami art. 13 a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna prezentuje plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić w roku 2020.

Plan zamówień 2020