Ogród na Luboczy

W ramach zadania został wykonany suchy zbiornik retencyjny, napełniany wodami z istniejącego rowu Niewielka 2. Zbiornik nie tylko podnosi walory estetyczne terenu poprzez nasadzenia roślin hydrofitowych w ilości 2000 sztuk, ale również przyczynia się do odzyskania utraconej retencji, a także przeciwdziała skutkom suszy.

Dodatkowo, poprzez częściowe przechwycenie wód opadowych poprawiło się bezpieczeństwo powodziowe terenów zlokalizowanych poniżej.

Zadanie ma także znaczenie edukacyjne. Popularyzuje wagę i wiedzę o zagospodarowaniu wód opadowych w mieście.

Dzięki działaniom jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna powstał nowy ogród deszczowy na mapie Krakowa.

Ważnym elementem konstrukcyjnym ogrodu jest zamontowana na dnie 17 tonowa betonowa zastawka. To w zasadzie najważniejszy element piętrzący wodę deszczowa na potrzeby ogrodu.

Ogród deszczowy jest elementem architektury krajobrazu, który pełni funkcję retencyjno-infiltracyjną i dekoracyjną.

Teren ogrodu deszczowego, objęty opracowaniem, zlokalizowany jest w Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta, przy ulicy Lubockiej (obejmuje dz. nr ewid. 103/2, obręb 12). Na obszarze opracowania projektowany jest suchy zbiornik retencyjny z ogrodem deszczowym, o powierzchni 360m2 i maksymalną głębokością 1,45m.

Dobór roślin został oparty na rodzimych gatunkach roślin wilgociolubnych oraz tolerujących okresowe zalewanie, które wymagają małych nakładów pielęgnacyjnych. Ogród deszczowy wzbogacą rośliny wieloletnie: byliny, trawy, krzewy i drzewa. Stały dostęp wilgoci, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania założenia, ogrodu deszczowego, zapewniony zostanie za pomocą rowu opaskowego.

Jako umocnienie skarpy zastosuje się wierzbę purpurową ‘Nana’ (Salix purpurea ‘Nana’). W południowo-zachodniej części zbiornika posadzone będą byliny tolerujące wilgotne podłoże: przywrotnik pasterski (Alchemilla manicola), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), kosaciec żółty ‘Alba’ (Iris pseudacorus ‘Alba’) oraz żywokost lekarski (Symphytum officinale).

Projekt zakłada zastosowanie 20 cm ziemi urodzajnej pod rabaty na skarpie oraz mieszankę piasku z ziemią urodzajną w proporcjach 4:1 pod ogród deszczowy. Wszystkie krzewy, byliny i trawy będą sadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego wzrostu i rozwoju.