Odwodnienie ul. Widłakowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z:

  • odtworzeniem i umocnieniem istniejącego rowu otwartego na odcinku od km 0+330,40 do km 0+410,60
  • zarurowaniem rowu o średnicy DN800 mm, połączonego z istniejącym już odcinkiem zarurowanego rowu na odcinku od km 0+112,40 do km 0+330,40.