Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków sanitarnych toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa, oznaczenie sprawy 2/I/2024
Ogłoszenie o zamówieniu
Dokumentacja zamówienia dostępna na platformie e-Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa, oznaczenie postępowania 6/XI/2023
Ogłoszenie o zamówieniu
Dokumentacja zamówienia dostępna na platformie e-Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania


Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji dla budowy ogrodów deszczowych na wybranych działkach Gminy Miejskiej Kraków, oznaczenie postępowania 2/XI/2023
Ogłoszenie o zamówieniu
Dokumentacja zamówienia dostępna na platformie e-Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o wyniku postępowania