Wykonywanie usług polegających na odpompowaniu wody z terenów należących do Gminy Miejskie Kraków w rejonie ulicy Agatowej
Zapytanie ofertowe
załącznik nr 1 – Zakres i warunki wykonywania prac
załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
Świadczenie usług jednokrotnego opróżniania i czyszczenia 19 szt. separatorów z substancji ropopochodnych na terenie Krakowa oraz kanału deszczowego w ul. Obrońców Modlina
Zapytanie ofertowe
Zał nr 1 Zakres rzeczowy
Zał nr 2 Formularz ofertowy
Zał nr 3 Istotne Postanowienia Umowy
Zał nr 4 Wykaz separatorów
Zał nr 5 Mapa
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego