Przetargi

 
Postępowania wszczynane przez Klimat-Energia-Gospodarka Wodna są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia danego postępowania oraz Instrukcja Interaktywna „Oferty, wnioski i prace konkursowe” udostępniona pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
 

Dostawa sprzętu komputerowego, oznaczenie sprawy 4/VII/2023
Ogłoszenie o zamówieniu
dokumentacja postępowania dostępna na Platformie e-zamówienia

Ustawienie toalet przenośnych na terenie miasta Krakowa wraz z ich serwisowaniem 2/VII/2023
Ogłoszenie o zamówieniu
dokumentacja postępowania dostępna na Platformie e-zamówienia

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na budynkach użyteczności publicznej 3/VII/2023
Ogłoszenie o zamówieniu
dokumentacja postępowania dostępna na Platformie e-zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Udzieli w Krakowie, oznaczenie sprawy 5/VI/2023
Ogłoszenie o zamówieniu
dokumentacja postępowania dostępna na Platformie e-zamówienia

Dostawa koparki kołowej wielozadaniowej, oznaczenie sprawy 2/VI/2023
Ogłoszenie o zamówieniu
dokumentacja postępowania dostępna na Platformie e-zamówienia