Przetargi

 
Postępowania wszczynane przez Klimat-Energia-Gospodarka Wodna są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia danego postępowania oraz Instrukcja Interaktywna „Oferty, wnioski i prace konkursowe” udostępniona pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
 

Montaż układów kompensacji energii biernej w budynkach użyteczności publicznej,
znak sprawy: 2/IV/2024
Ogłoszenie o zamówieniu
Dokumentacja zamówienia dostępna na platformie e-Zamówienia

KONSULTACJE RYNKOWE
Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące opracowania wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu,
znak sprawy 1/IV/2024
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych
Formularz zgłoszenia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

Montaż układów kompensacji energii biernej w budynkach użyteczności publicznej
znak sprawy: 5/II/2024
Ogłoszenie o zamówieniu
Dokumentacja zamówienia dostępna na platformie e-Zamówienia

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków sanitarnych toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa, oznaczenie sprawy 1/III/2024
Ogłoszenie o zamówieniu
Dokumentacja zamówienia dostępna na platformie e-Zamówienia

Czyszczenie fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie, oznaczenie sprawy 6/II/2024
Ogłoszenie o zamówieniu
Dokumentacja zamówienia dostępna na platformie e-Zamówienia