Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 141, ul. Sawy – Calińskiego 12, 31-999 Kraków Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy załącznik nr 4 – Wykaz usług załącznik nr 5 – Wykaz osób i doświadczenie tych osób […]

Przeczytaj cały wpis

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na budynku użyteczności publicznej – Żłobka Samorządowego nr 19, ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy załącznik nr 4 – Wykaz usług załącznik nr 5 – Wykaz osób i doświadczenie tych osób Informacja o wyborze […]

Przeczytaj cały wpis

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na budynku użyteczności publicznej” – Szkoły Podstawowej nr 141, ul. Sawy – Calińskiego 12, 31-999 Kraków Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 – Formularz ofertowy załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy załącznik nr 4 – Wykaz usług załącznik nr 5 – Wykaz osób i doświadczenie tych osób […]

Przeczytaj cały wpis

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na budynku użyteczności publicznej – Żłobka Samorządowego nr 19, ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków. Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 – Formularz ofertowy załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy załącznik nr 4 – Wykaz usług załącznik nr 5 – Wykaz osób i doświadczenie tych osób Informacja o unieważnieniu

Przeczytaj cały wpis

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie, Os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków (dalej KEGW) jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z realizacją zadań statutowych KEGW. W związku z powyższym, informujemy, że: KEGW wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane identyfikacyjne IOD: Maciej Potoczny Dane kontaktowe IOD: Os. Szkolne 27, 31-977 Kraków; adres e-mail: iod@kegw.krakow.pl 2. Państwa dane […]

Przeczytaj cały wpis