Standard klimatyczny dla Krakowa

Kraków – jako jedno z pierwszych polskich miast – będzie miał wyznaczony „Standard klimatyczny” dla istniejących i planowanych budynków użyteczności publicznej. KEGW zlecił jego opracowanie naukowcom. Umowę w tej sprawie podpisał dziś dyrektor jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna i przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, której eksperci przygotują opracowanie. – Zależy nam na przyspieszeniu procesu termomodernizacji i adaptacji do zmian […]

Przeczytaj cały wpis

Standard klimatyczny

PODPISANIE UMOWY POMIĘDZY JEDNOSTKĄ KLIMAT-ENERGIA-GOSPODARKA WODNA I POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ Kraków – jako jedno z pierwszych polskich miast – będzie miał wyznaczony „Standard klimatyczny” dla istniejących i planowanych budynków użyteczności publicznej. KEGW zleci jego opracowanie naukowcom. Umowę w tej sprawie w czwartek 30 września podpisze dyrektor jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna i przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, której eksperci przygotują […]

Przeczytaj cały wpis

Dołącz do spotkania i porozmawiaj o Nowej Hucie

Zakończyło się badanie ankietowe potrzeb mieszkańców dzielnic nowohuckich: Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich oraz Nowej Huty. 23 września odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami. Przedstawiono analizy zebranych ankiet, a następnie odbyły się dyskusje o poprawie jakości życia mieszkańców. 7 października spotkanie w Domu Utopii na Os.Szkolnym, tydzień później 14.10 – MDK os.Kalinowe […]

Przeczytaj cały wpis

Inwestycje przeciwpowodziowe w Bieżanowie

Kraków podpisze porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, które określi zasady współdziałania przy realizacji prac inwestycyjnych na Drwince, Drwini Długiej i Serafie. Współpraca będzie dotyczyła wykonania pomiarów geodezyjnych oraz przekazania przez KEGW materiałów, które zobrazują ukształtowanie dna rzek, rzeźbę terenu oraz wału przeciwpowodziowego, co będzie punktem wyjścia do stworzenia przez Wody Polskie modelowania hydrodynamicznego […]

Przeczytaj cały wpis