„Wylot 88K”

czyli ekologiczne sito KEGW.

Sudół Dominikański zwany także potokiem Rozrywka swoje źródło ma w malowniczym Bosutowie w gminie Zielonki. Później płynie przez Węgrzce, Dziekanowice, Batowice, pod torami kolejowymi. Następnie przepływa przez osiedla: Mistrzejowice i Prądnik Czerwony. To właśnie w dzielnicy Prądnik Czerwony na wysokości ul. Strzelców KEGW zbudował proekologiczną inwestycję. Celem nowej jednostki była ochrona wód Sudołu Dominikańskiego.

300 tys. zł – tyle potrzeba było na zbudowanie „ekologicznego sita”
Urządzenie zbudowane jest z dwóch 3-metrowych separatorów wkopanych na głębokość 4 metrów. Do wnętrza separatora trafiają wody deszczowe z okolic m.in. z ul. Strzelców.
Zadaniem osadnika wirowego z separatorem jest wysoko efektywne oddzielenie zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych płynących w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem tych wód do odbiornika.
Realizacja budowy urządzeń podczyszczających nie wprowadziła zmian w ukształtowaniu wysokościowym terenu oraz jego zagospodarowaniu. Urządzenia te są obiektami podziemnymi realizowanymi w gruncie, wymagały jedynie czasowego zajęcia terenu na czas wykonania inwestycji.   Ingerencja w teren w czasie prac ograniczała się do pasa wykopu pod montaż urządzeń i pasa montażowego umożliwiającego pracę sprzętu o długości 6 m i szerokości 3m. Prace związane z Wylotem 88 prowadzone były w okresie wakacyjnym.
Przypomnijmy, że do Jednostki Klimat-Energia -Gospodarka Wodna wpłynęło 6 ofert na wykonanie robót budowlanych przy Wylocie 88. Wybrano ofertę opiewającą na kwotę 268 513, 96 zł firmy INKOP z Krakowa. Umowa z wykonawcą została podpisana.