Przebudowa rowu przy ul. Bugaj

W KEGW powstanie koncepcja budowy odwodnienia dla obszaru obejmującego okolice ul.Wrobela i ul. Bugaj w Krakowie.

Koncepcja została odebrana. Obecnie KEGW zawnioskował  o rozważenie możliwości zmian w obowiązujących mpzp.