Agatowa/Półłanki

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna podpisała z firmą Szafron Szendzielorz Projekt umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym przy ul. Półłanki/ul. Agatowa oraz uzyskanie przez wykonawcę niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych. Wartość umowy to 143 910 zł. Nowe urządzenie będzie tłoczyć nadmiar spływającej deszczówki do kanalizacji opadowej w pobliżu ul. Domagały. Woda deszczowa w czasie długotrwałych opadów wylewa się na ulicę, ponieważ u zbiegu ulic Półłanki i Agatowej tworzy się swego rodzaju niecka. Zagłębienie w terenie, przez które przebiegają obie ulice, na pierwszy rzut oka jest niewidoczne. Nowa inwestycja pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wód i zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańcom Złocienia.