Agatowa/Półłanki

U zbiegu ulic Agatowej i Półłanki zakończyły się prace nad budową przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym. Przedsięwzięcie o wartości ok. 1,5 mln zł pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych do kanalizacji w pobliżu ul. Domagały, a tym samym zabezpieczy obszar przed podtopieniami.

Nowa inwestycja pozwoli nie tylko na szybkie odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, ale też na ich zmagazynowanie na czas suszy w zbiorniku retencyjnym.

Zdjęcia archiwalne z akcji ratowniczych. Odpompowanie nagromadzonych wód deszczowych odbywało się przy pomocy pomp mobilnych, agregatów. Dziś cała infrastruktura odwodnieniowa znajduje się pod ziemią.