Inwestycje

KEGW planuje wybudować miejską farmę fotowoltaiczną, co przyczyni się do obniżenia miejskich rachunków za prąd.  Obecnie prowadzone są analizy, gdzie miasto mogłoby zrealizować inwestycję. Mniejsze instalacje fotowoltaiczne są montowane na budynkach użyteczności publicznej.

Kolejne działania dotyczą zinwentaryzowania systemu odprowadzania wód opadowych na terenie Krakowa oraz budowy urządzeń, które zabezpieczą miasto przed podtopieniami. To przepompownie (m.in. w rejonie zakładów Kabel). Budujemy zbiorniki retencyjne, przy których – jeśli będzie taka możliwość – w przyszłości powstaną miejskie kąpieliska. KEGW podjął aktywne działania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Krakowie.