Fotowoltaika

Wiosna 2023 roku przyniosła rozpoczęcie prac nad montażem paneli fotowoltaicznych na kolejnych budynkach użyteczności publicznej. Co udało się zrealizować, jak wyglądają plany KEGW na najbliższe miesiące?

1. Zakończone instalacje fotowoltaiczne (2021)

  •  Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16, 30-686 Kraków – o mocy 49,95kWp
  •  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5a, 31-422 Kraków – o mocy 49,95kWp
  •  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3A, 30-410 Kraków – o mocy 49,95kWp
  •  Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków – o mocy 49,95kWp
  •  Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11, 31-559 Kraków – o mocy 39,59kWp (Łączna moc 239,4 kWp

2. Zakończone instalacje fotowoltaiczne (2022)

  • Przedszkole nr 135, ul. Stępnia 1, 30-898 Kraków moc instalacji 32,50 kWp – 210 330,00 zł.
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 19, ul. Kurczaba 15, 30-868 Kraków (poprzednia nazwa Szkoła Podstawowa nr 117)– moc instalacji 40 kWp –  253 380,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17, 30-818 Kraków– moc instalacji 50 kW – 301 227,00 zł.
  • Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41b, 30-725 Kraków– moc instalacji do 25 kW – 155 325,63 zł.

Przeprowadzono w sumie 67 ekspertyz technicznych nośności dachów, obiektów pod inwestycje fotowoltaiczne.

3. Najbliższe realizacyjnie instalacje OZE w roku 2023 to:

  • Żłobek Samorzadowy Nr 19, Świtezianki 7 Kraków

Zaplanowano również wykonanie 30 ekspertyz.

Środki, jakie szkoły zaoszczędzą dzięki zamontowanym instalacjom fotowoltaicznym będzie można przeznaczyć na istotniejsze potrzeby – zakup materiałów dydaktycznych, sprzętów, czy przeprowadzenie niezbędnych remontów. Poza mniejszymi rachunkami za prąd, uczniowie poznają też nowe technologie. Na przykładzie zbudowanej instalacji fotowoltaicznej na dachu każdej ze szkół łatwiej będzie pokazać uczniom znaczenie i korzyści dla środowiska płynące z odnawialnych źródeł energii. Wybór szkół, w których można przeprowadzić tego typu inwestycje, nie jest prosty. Aby na dachach mogły pojawić się elektrownie słoneczne, niezbędne było wcześniejsze przeprowadzenie ekspertyz technicznych nośności dachów. Badanie określiło jaki jest stan techniczny samej konstrukcji i czy możliwe jest, aby ją dodatkowo dociążyć. Zarówno wykonane ekspertyzy, jak i sam montaż przebiegły pomyślnie. Szkoły przy ul.: Podedworze, Strzelców, Strąkowej i Dobczyckiej dołączą do grona szkół produkujących energię ze słońca. Docelowo instalacje mają się pojawić na większości krakowskich szkół.

Pracownicy KEGW od początku roku sprawdzili blisko 90 budynków użyteczności publicznej. Ponad połowa z nich poza proekologicznym pomysłem montażu paneli na dachach potrzebuje kompleksowej termomodernizacji.