Fotowoltaika

KEGW realizuje montaż paneli fotowoltaicznych na kolejnych budynkach użyteczności publicznej.

Co udało się zrealizować, jak wyglądają plany KEGW na najbliższe miesiące?

1. Zakończone instalacje fotowoltaiczne (2021)

 •  Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16, 30-686 Kraków – o mocy 49,95kWp
 •  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5a, 31-422 Kraków – o mocy 49,95kWp
 •  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3A, 30-410 Kraków – o mocy 49,95kWp
 •  Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków – o mocy 49,95kWp
 •  Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11, 31-559 Kraków – o mocy 39,59kWp (łączna moc 239,4 kWp

2. Zakończone instalacje fotowoltaiczne (2022)

 • Przedszkole nr 135, ul. Stępnia 1, 30-898 Kraków moc instalacji 32,50 kWp – 210 330,00 zł.
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 19, ul. Kurczaba 15, 30-868 Kraków (poprzednia nazwa Szkoła Podstawowa nr 117)– moc instalacji 40 kWp –  253 380,00 zł.
 • Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17, 30-818 Kraków– moc instalacji 50 kW – 301 227,00 zł.
 • Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41b, 30-725 Kraków– moc instalacji do 25 kW – 155 325,63 zł.

Przeprowadzono w sumie 67 ekspertyz technicznych nośności dachów, obiektów pod inwestycje fotowoltaiczne.

3. realizacja 2023:

 • Żłobek Samorządowy Nr 19, Świtezianki 7 Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 40 w Krakowie im. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika przy ul. Pszczelnej 13
 • Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1, 31-465 Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 141, ul. J. Sawy-Calińskiego 12, 31-999 Kraków

4. w trakcie realizacji (2024):

 • Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57, 31-610 Kraków – moc instalacji PV do 40 kW,
 • Szkoła Podstawowa nr 86, os Jagiellońskie 18, 31-833 Kraków – moc instalacji PV do 40 kW,
 • Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16, 30-684 Kraków – moc instalacji PV do 50 kW,
 • Żłobek Samorządowy nr 30, ul Majora 18, 31-422 Kraków – moc instalacji PV do 40 kW

W roku 2024 zaplanowano również wykonanie 22 ekspertyz.

Środki, jakie szkoły zaoszczędzą dzięki zamontowanym instalacjom fotowoltaicznym będzie można przeznaczyć na istotniejsze potrzeby – zakup materiałów dydaktycznych, sprzętów, czy przeprowadzenie niezbędnych remontów. Poza mniejszymi rachunkami za prąd, uczniowie poznają też nowe technologie. Na przykładzie zbudowanej instalacji fotowoltaicznej na dachu każdej ze szkół łatwiej będzie pokazać uczniom znaczenie i korzyści dla środowiska płynące z odnawialnych źródeł energii. Wybór szkół, w których można przeprowadzić tego typu inwestycje, nie jest prosty. Aby na dachach mogły pojawić się elektrownie słoneczne, niezbędne było wcześniejsze przeprowadzenie ekspertyz technicznych nośności dachów. Badanie określiło jaki jest stan techniczny samej konstrukcji i czy możliwe jest, aby ją dodatkowo dociążyć. Zarówno wykonane ekspertyzy, jak i sam montaż przebiegły pomyślnie. Szkoły przy ul.: Podedworze, Strzelców, Strąkowej i Dobczyckiej dołączą do grona szkół produkujących energię ze słońca. Docelowo instalacje mają się pojawić na większości krakowskich szkół. Zyski w postaci zaoszczędzonych środków na energie elektryczną wahają się od 40 to 60 proc. Jedna z krakowskich szkół podstawowych przy ul. Półkole 11 przedstawiła szczegółowe dane dotyczące zużycia energii. Liczby nie pozostawiają wątpliwości:

 • zużycie energii w 2021 roku (przed montażem instalacji PV) – 35 677 kWh
 • Zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej i instalacji PV w roku 2022 – 40 628 kWh
 • Energia pobrana tylko z sieci energetycznej w 2022r.  – 24 763 kWh

Wynika z powyższego, że na bieżąco na tzw. potrzeby własne obiektu z instalacji PV zostało pokryte, aż 15 865 kWh energii elektrycznej.

Dodatkowo do sieci energetycznej w roku 2022 zostało wprowadzone – 22 181 kWh, mając na uwadze rozliczenie prosumenckie do wykorzystania w roku 2023 pozostało – 15 526 kWh.

Dla celów zobrazowania ilości energii elektrycznej zużywanej przez obiekt, można szacować, że energia elektryczna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej na tym obiekcie pokrywa jego zapotrzebowanie na energie elektryczną w ok. 75%.

Na każdym obiekcie ilość energii elektrycznej pokrywanej z instalacji fotowoltaicznej będzie inna i zależy od indywidualnych warunków technicznych obiektu pod względem urządzeń zużywających energie elektryczną oraz ilości wyprodukowanej energii elektrycznej w instalacji PV.

Pracownicy KEGW od początku roku sprawdzili blisko 90 budynków użyteczności publicznej. Ponad połowa z nich poza proekologicznym pomysłem montażu paneli na dachach potrzebuje kompleksowej termomodernizacji.