Dobre praktyki

#EKOrEWOLUCJA: Zdobądź dotację i wykorzystaj deszczówkę

W czerwcu 2020 roku ruszyło przyjmowanie wniosków od mieszkańców, którzy chcieliby dostać miejską dotację na wykonanie systemu do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Jak podaje Wydział Kształtowania Środowiska, zainteresowanie programem było duże, a wsparcie, na jakie mogą liczyć krakowianie – w zależności od wybranego rozwiązania – sięgąło nawet 12 tys. złotych.

Znikome opady deszczu w czasie letnim sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna myśleć, w jaki sposób zaoszczędzić kurczące się zasoby wody. Rozsądne gospodarowanie nimi może okazać się kluczowe, gdy susza będzie nam towarzyszyć dłużej. W ramach adaptacji do zmian klimatu bardzo ważnym jest zatem ograniczenie odprowadzania wód opadowych z posesji bezpośrednio do odbiorników przez ich zagospodarowanie w miejscu powstawania. Zgromadzone wody opadowe mogą być wykorzystywane m.in. do podlewania trawnika, ogrodu, a także do celów gospodarczo-bytowych np.: spłukiwanie WC, prania czy sprzątania.

Wsparcie można dostać na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji będą podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania niesie ze sobą szereg korzyści. Rozwiązuje problem z jej odprowadzeniem w przypadku np. braku kanalizacji lub jej przeciążenia. Pozwala także na zmniejszenie zużycia wody pitnej przez wykorzystanie wody opadowej jako wody szarej lub np. do podlewania ogrodu. Takie działanie chroni też zasoby wód podziemnych, ograniczając zużycie wody z sieci wodociągowej i ze studni. Nie bez znaczenia jest także ograniczenie odpływu do sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (kanalizacja ogólnospławna) i do odbiorników (rowów, cieków), co w czasie długotrwałych opadów deszczu przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego.

Ogród deszczowy w Mistrzjowicach

Ogród deszczowy w Mistrzejowicach – inicjatywa lokalna

28 grudnia 2020 r. przy siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice powstał kolejny ogród deszczowy w ramach inicjatywy lokalnej.

Ogród deszczowy to inicjatywa mieszkańców w ramach której postawiono pojemnik przy rynnie, który będzie zatrzymywał i filtrował nadmiar wody opadowej spływającej z dachu budynku. W modrzewiowej i zaimpregnowanej skrzyni o pojemności 1,5 m3 umieszczono warstwy filtrujące otoczaków, piasku i ziemi oraz posadzono rośliny mrozoodporne: turzyce, sity i paprocie. Zastosowano również przelew awaryjny, aby w sytuacji, gdy w pojemniku zgromadzi zbyt dużo wody, nadmiar odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej.

Pomysłodawcami inicjatywy lokalnej są Łukasz Woźniak i Waldemar Boczar, którzy złożyli wniosek do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa Referat ds. Partycypacji i Dialogu.

Realizacja inicjatywy lokalnej odbyła się we współpracy z miejską jednostką Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Co się kryje pod nazwą ogrody deszczowe? To instalacje, które ograniczają odpływ wód opadowych do kanalizacji, a jednocześnie pomagają dbać o rośliny w trakcie suszy. Ogród taki można zbudować w pojemniku lub w gruncie, w obu przypadkach zasilany wodą deszczową zbieraną z dachu, placu lub drogi. Tworzony z kilku warstw: żwiru, piasku, ziemi i kamieni, które pełnią rolę stabilizującą.

Dzięki takim rozwiązaniom mniej wody opadowej spływa do kanalizacji, ponieważ zostaje zatrzymana w warstwach filtrujących, a następnie odparowana do atmosfery. Do obsadzenia ogrodów deszczowych dobrze sprawdzają się turzyce, sity czy nasze rodzime paprocie.

Celem inicjatywy aktywnych mieszkańców jest zwrócenie uwagi na problem niskiej retencji wód opadowych w mieście. Wykorzystanie wód opadowych poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenów zielonych przyczynia się do poprawy retencyjności, poprawny jakości powietrza czy walki ze zjawiskiem tzw. miejskiej wyspy ciepła. Zasadne jest więc tworzenie tego typu infrastruktury, która przy intensywnej zabudowie ograniczy lokalne zmiany klimatu Krakowa.