Dane adresowe

Nazwa: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
Nazwa skrócona: KEGW

Dyrektor naczelny lub Wicedyrektorzy KEGW, a w przypadku ich nieobecności osoba wyznaczona przez Dyrektora, przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu przez sekretariat:

tel: 12 323 30 01
e-mail: sekretariat@kegw.krakow.pl

Adres:
Os. Szkolne 27,
31-977 Kraków

Dane firmy:
NIP: 6783181600
REGON: 384368691

Godziny otwarcia: 7:30-15:30

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/KEGW