Budżet obywatelski

Wnioski w budżecie obywatelskim można było składać od 12 kwietnia do 14 maja. 6 sierpnia dowiemy się,które projekty przeszły pozytywnie prawną weryfikację. 15 września ogłoszona zostanie lista projektów, które w terminie 1-10 października będą poddane głosowaniu. Zwycięzców poznamy 29 października.

Środki na BO 2021

W tym roku do dyspozycji autorów projektów jest rekordowa suma – aż 35 mln zł, z czego kwota 7 mln zł zostanie przeznaczona na projekty ogólnomiejskie, reszta na dzielnicowe.

Ponadto, w tegorocznej edycji zgłaszane propozycje zadań mogą być realizowane w cyklu jednorocznym lub dwuletnim.

Koszt realizacji jednego projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 25 tys.zł oraz wyższy niż 1,4mln złotych. W przypadku projektów dzielnicowych minimalna wartość zgłoszonego projektu to2,5tys.zł, natomiast kwoty maksymalne są różne w każdej z dzielnic.


Budżet obywatelski 2021- informacje ogólne

Po raz kolejny wszyscy krakowianie – bez względu na wiek – mogli wykazać się kreatywnością i pracą dla dobra miasta, w którym mieszkają, uczą się i pracują.

Z roku na rok budżet obywatelski w Krakowie nabiera rozpędu. Pierwsza edycja BO to 4,5 mln zł i 68 zadań, które wybrano do realizacji. Ubiegłoroczna, siódma edycja to 32 mln zł i ostatecznie 195 zwycięskich projektów. Jak będzie w tym roku? Do zagospodarowania będzie znów kilkadziesiąt milionów złotych, a o tym, na co zostaną przeznaczone jesienią zdecydują mieszkańcy.

Jeśli planujesz jakieś zadanie inwestycyjne pamiętaj, że nie na każdym wolnym terenie w mieście można realizować projekty budżetu obywatelskiego. Te mogą powstawać tylko na działkach należących do gminy lub pozostających w jej władaniu. Zatem zanim zaczniesz projektowanie, odwiedź stronę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej: www.msip.krakow.pl i sprawdź strukturę własności interesującego cię terenu. Nie zapomnij też, że projekt musi być ogólnodostępny – ma służyć nie tylko tobie, ale wszystkim zainteresowanym nim mieszkańcom.

Jak co roku projekty będzie można składać tylko przez Internet – za pomocą specjalnej platformy, która znajdzie się na stronie budzet.krakow.pl. Warto często ją odwiedzać, bo to cenne źródło informacji m.in. o obowiązujących terminach i zasadach BO.

Zadania realizowane przez KEGW w VII edycji budżetu obywatelskiego (BO 2020)

Łap deszczówkę!

Projekt realizowany przez KEGW na terenach 6 szkół dzielnicowych. Chcemy osadzić zbiorniki do magazynowania deszczówki, o pojemności do 3 tys. litrów każdy. Urządzenia będą podpięte do rynien dachowych. To związanie, które ograniczy odpływ wód opadowych do kanalizacji, a równocześnie pomoże zadbać o rośliny w trakcie suszy. Sposób instalacji zbiorników jest łatwy w montażu i obsłudze. Wkopany do gruntu pojemnik nie ograniczy przestrzeni użytkowej wokół szkoły. Zbiorniki będą wyposażone w pompę oraz dodatkowe filtry do zatrzymywania zanieczyszczenia co poprawi jakość wody. Do udziału w projekcie zaproszono 6 szkół z dzielnicy III (Prądnik Czerwony).

Obecnie dobiegają końca prace nad programem funkcjonalno-użytkowym, przed KEGW zdobycie niezbędnych pozwoleń i realizacja zadania w terenie.

Korzyści płynące z posiadania zbiorników:

– uniezależnienie od ograniczeń w dostępie do wody podczas suszy – wielu z nas mieszka na terenach, które podczas suszy dotyka ograniczenie w dostępie do wody. Posiadając zbiorniki na wodę możemy wcześniej nazbierać, a podczas suszy wykorzystać zgromadzony zapas wody.


– woda deszczowa jest lepsza dla roślin niż kranówka – deszczówka to woda miękka, która dopiero przez kontakt z podłożem i dalsze procesy swoją naturalną miękkość traci. Korzystając z zapasów wody deszczowej zyskujemy zatem dostęp do wody bardziej sprzyjającej roślinom.

– deszczówka zostanie wykorzystana do podlewania zieleni, dzięki czemu uda się ograniczyć zużycie wody z instalacji miejskiej. Szczególnie szkoły, wokół których jest sporo terenów zielonych, mogą coraz bardziej dotkliwie odczuwać narastającą suszę.

– projekt przyczyni się do zrozumienia roli i znaczenia wody w przyrodzie oraz gospodarce człowieka, a także wpłynie pozytywnie na rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców dzielnicy.

Kwota potrzebna do realizacji – 54 000,00 PLN

Toaleta przy Kopcu Piłsudskiego

Toaleta przy asfaltowym placyku w okolicy Kopca Piłsudskiego została już uruchomiona.

Okolice Kopca Piłsudskiego są bardzo popularnym miejscem rekreacji. Wielu krakowian spędza tu swój wolny czas. Najbliższa toaleta znajdowała się w ZOO. Nowa toaleta przy Kopcu Piłsudskiego jest przenośna ponieważ w okolicy nie ma sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Mobilne rozwiązanie było jedynym wyjściem. Utrzymaniem toalety również zajmuje się KEGW.

Zakątek zieleni i nowa studnia miejska przy Placu na Stawach.

Remont studni będzie realizowany przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. O zieleń na placu, zasadzenie dekoracyjnej roślinności i posadowienie ławek zadba bratnia jednostka KEGW czyli Zarząd Zieleni Miejskiej. Dodatkowo z myślą o seniorach, na palcu zostanie posadowiony stół do gry w szachy.

Modernizacja studni wraz z planowanym zagospodarowaniem terenu poprawi estetykę otoczenia i bezpieczeństwo użytkowników. Ławki wraz z nasadzeniami stworzą przestrzeń sprzyjającą integracji i odpoczynkowi.