Wpusty uliczne

W Krakowie mamy ponad 27 000 wpustów ulicznych, potocznie nazywanych „kratkami” oraz kilometry odwodnienia liniowego (akodremów) m.in przy ul.Długiej, Zwierzynieckiej, w Tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju czy podziemnych przejściach na terenie całego miasta.. Ekipy utrzymaniowe KEGW oraz wykonawcy pracujący na nasze zlecenie stale monitorują stan infrastruktury odwodnieniowej.

Jeżeli zostanie stwierdzone zatkanie wpustu ulicznego zostaje on czyszczony specjalistycznym sprzętem przy użyciu ciśnienia około 200 barów. Czyszczeniu podlega sama kratka, studzienka, osadnik i przykanalik ( rura łącząca wpust uliczny z kanałem). W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia wpustu lub przykanalika w sposób uniemożliwiający jego prawidłową pracę KEGW informuje o powyższym ZDMK, w którego kompetencjach leżą naprawy urządzeń odwadniających pas drogowy. Przy ocenie prawidłowości pracy wpustów ulicznych należy pamiętać, że większość kanalizacji jest projektowana i wykonana na odbiór opadów których prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 10 %.

Dochodzi jednak do sytuacji, gdzie podczas nagłych nawalnych deszczy, z którymi mamy do czynienia coraz częściej — wpusty uliczne przepuszczają nieustannie i w bardzo krótki czasie hektolitry wody. Bo gdy średnia suma opadów rocznych w Krakowie wynosi 766 mm, podczas oberwania chmury wiosną tego roku zanotowano opad wielkości 120 mm w ciągu doby!!! Niestety tak intensywne i krótkotrwałe deszcze niosą wraz z sobą też mnóstwo zanieczyszczeń: liści, drobnych patyków, błota i innych, niemile widzianych rzeczy. Bez natychmiastowej reakcji, ciągły dopływ wody skończy się lokalnym podtopieniem. Dlatego bardzo prosimy o monitorowanie sytuacji w swoim najbliższym otoczeniu. 12 616 7555 – pod takim numerem telefonu można zgłaszać przez całą dobę zauważone przypadki niedrożnych studzienek. Prosimy o podanie lokalizacji. Nasze ekipy interwencyjne natychmiast podejmą działania we wskazanej lokalizacji. Pracujemy dla Was 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.