Wały przeciwpowodziowe

Wisła w obrębie miasta Krakowa ma długość 39,9 km. Z tego względu wszystkie wezbrania wody na Wiśle są bardzo niebezpieczne. W czasie wezbrań w 2010 roku poziom wody w rzece osiągnął najwyższy poziom w historii – 956 cm. Powstało wówczas zagrożenie dla miasta. Dlatego w celach ochronnych na przestrzeni dziesięcioleci w wielu miejscach zbudowano wały przeciwpowodziowe – budowle hydrotechniczne, składające się z murów oporowych.

Bulwary wraz z przyległymi fragmentami wałów Wisły, a także Rudawy, wtórnie uzyskały funkcję i status obszarów parkowych, stanowiąc obecnie popularne miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla krakowian i turystów. Prowadzą nimi alejki spacerowe i drogi rowerowe.

Nazwy bulwarów (zgodnie z biegiem Wisły) przedstawiają się następująco:

  • na lewym brzegu: bulwar Rodła, bulwar Czerwieński, bulwar Inflancki, bulwar Kurlandzki
  • na prawym brzegu: bulwar Tyniecki, bulwar Poleski, bulwar Wołyński, bulwar Podolski, bulwar Lotników Alianckich
MOBILNA PRZECIWPOWODZIOWA ŚCIANA OCHRONNA