Przepompownie KEGWPrzepompownie to zautomatyzowane urządzenia, elementy układu odwodnienia. Znajdują się zazwyczaj pod ziemią i pompują nadmiar wód opadowych w miejscach, w których woda nie może spłynąć do kanałów grawitacyjnie. Działają, aby zapewnić prawidłowe odwodnienie terenu. Niektóre wspomagają działanie zbiorników retencyjnych np. przy ul. Agatowej w Krakowie.

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna na terenie całego Krakowa utrzymuje 32 pompownie, które działają cały czas. Urządzenia są regularnie czyszczone, konserwowane i poddawane naprawom. Równie istotna jest kontrola towarzyszącej pompowni: instalacji elektrycznej i sterowni, jak też samo czyszczenie z osadów, mułu i innych zanieczyszczeń dna komory pompowni.

Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

Ks.Józefa (2 pompy)

Olszecka (1 pompa)

Lilli Wenedy (1 pompa)

Rondo Ofiar Katynia (2 pompy)

Rondo Mogilskie (4 pompy)

Tunel (P2,P4,P6 – 4 pompy)

Madalińskiego (2 pompy)

Morawskiego (2 pompy)

Morawskiego windy pompowniw P1 (1 pompa) P2 (1 pompa)

pl. Boh. Getta (2pompy)

oś. Na Kozłówce (2 pompy)

Jasnogórska (2 pompy)

Sosnowiecka-Stawowa (2 pompy)

Płaszów (2 pompy)

Rondo Czyżyńskie (7 pompowni – 10 pomp)

Obozowa (2 pompy)

Brzegi (2 pompy)

Korbutowa (4 pompy)

Domagały (3 pompy)

Centralna (3 pompy)

Wrobela (2 pompy)

Most Zwierzyniecki (2 pompy)

Powstańców Wielkopolskich (2 pompy)

Swoszowice P+R (2 pompy)

Prokocimska (2 pompy)

Lema (2 pompy)

Rydla (2 pompy)

Klasztorna-Zbyszka z Bogdańca (2 pompy)

Borowego (6 sztuk)

Agatowa (2 pompy)

Igołomska (PD1 ,PD2, PD3, PD4 po 2 pompy)

 

W ramach programu budowy przepompowni Na Wysokie Stany (NWS) na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz Koncepcji budowy przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej zostały przewidziane przepompownie w następujących lokalizacjach:

1. Bodzów

2. Chałupki

3. Nowohucka

4. Przewóz

5. Pychowice-Sodowa

6. Pychowice Widłakowa

7. Rybitwy

8. Tyniec