Przepompownie KEGW

Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 1. Ks. Józefa –  2 pompy
 2. Szparagowa –  2 pompy
 3. Olszecka – 1 pompa
 4. Park L. Wenedy – 1 pompa
 5. Rondo Mogilskie 4 pompownie po 1 pompie
 6. Szybki Tramwaj – Tunel 3 pompownie (P2 – 1 pompa, P4 – 2 pompy, P6 – 1 pompa)
 7. Madalińskiego –  2 pompy
 8. Morawskiego –  2 pompy
 9. Plac Boh. Getta –  2 pompy
 10. Na Kozłówce –  2 pompy
 11. Rondo Ofiar Katynia –  2 pompy
 12. Jasnogórska –  2  pompy
 13. Sosnowiecka/Stawowa –  2  pompy
 14. Płaszów – 2 pompy
 15. Rondo Czyżyńskie 7 pompowni (S2,S3,S6 – po 2 pompy), (S4,S5,S8 – po 1 pompie)
 16. Brzegi – 2 pompy
 17. Obozowa – 2 pompy
 18. Korbutowa – 4 pompy
 19. Morawskiego windy 2 pompownie (P1 i P2 po 1 pompie)
 20. Domagały – 2 pompy
 21. Centralna – 3 pompy

 

W ramach programu budowy przepompwni Na Wysokie Stany (NWS) na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz koncepcji budowy przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej zostały przewidziane przepompownie w następujących lokalizacjach:

1. Bodzów

2. Chałupki

3. Nowohucka

4. Przewóz

5. Pychowice-Sodowa

6. Pychowice Widłakowa

7. Rybitwy

8. Tyniec