Przepompownie

KEGW w pierwszej kolejności będzie realizować 3 przepompowanie:

 • Kabel
 • Agatowa
 • NWS przy ul. Nowohuckiej

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna rozpoczyna realizację I etapu prac na krakowskim osiedlu Kabel. Zakłada ona przebudowę kolektorów przed przepustem należącym do Polskich Kolei. Działanie w bezpośrednim sąsiedztwie ul.Prokocimskiej ma na celu doprowadzenie do zmiany kierunków przepływu strug wód opadowych, które płyną w czasie deszczy nawalnych od strony osiedli: Kabel i Kozłówek. Taki rozdział i tym samym zmniejszenie obciążenia kolektora deszczówką z dwóch części dzielnicy wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa powodziowego osiedla.

Realizacja pierwszego etapu prac została poprzedzona wykonanym dla KEGW modelowaniem komputerowym, w którym zobrazowano zachowanie strugi wody płynącej od strony osiedla Kozłówek oraz jej bezpośrednie oddziaływanie na strugę płynącą od strony osiedla Kabel. Symulacje pokazały, że drugi ciek był blokowany wodami płynącymi z terenów os. Kozłówek, co było bezpośrednią przyczyną lokalnych podtopień w czasie deszczy nawalnych. Opad o małym natężeniu nie miał wpływu na sytuację na osiedlu Kabel.

Kompleksowe rozwiązanie problemu wiążę się z budową pompowni i zbiornika, a w dalszej perspektywie czasowej niezbędne będzie obniżenie zwierciadła wody w Drwinii Długiej, która jest naturalnym odbiornikiem kanalizacji opadowej z terenu Bieżanowa.

W styczniu 2020 roku podjęto rozmowy z dyrekcją Wód Polskich w celu ustalenia inwestorów następnych 11 pompowni. Są one powiązane z istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi jak również ze stopniami wodnymi, które podpiętrzają naturalny poziom wody w rzece Wiśle.

Wody Polskie potwierdziły budowanie mobilnej pompowni na Lesisku przy czym stwierdzono że na obecnym etapie nie ma możliwości planowania zmiany na pompownię stałą.

Przepompownie do realizacji :

 • P1 – Sodowa
 • P2 – Bodzów – Widłakowa
 • P3 – Kostrze
 • P4 – Pychowice
 • P5 – Wolica
 • P6 – Tyniec
 • P7 – Lesisko ( realizacja Wody Polskie)
 • P8 – Chałupki
 • P9 – Łęg
 • P10 – Rybitwy
 • P11 – Przewóz
 • P14 – Agatowa
 • P15 – Kolna
 • P16 – Nowohucka (Selgros)
 • P17 – Kabel

Istniejące

 • P12 – Wola Justowska (Korbutowa)
 • P13 – Domagały