Przepompownie

KEGW w pierwszej kolejności będzie realizować 3 przepompowanie:

 • Kabel
 • Agatowa
 • NWS przy ul. Nowohuckiej

W styczniu 2020 roku podjęto rozmowy z dyrekcją Wód Polskich w celu ustalenia inwestorów następnych 11 pompowni. Są one powiązane z istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi jak również ze stopniami wodnymi, które podpiętrzają naturalny poziom wody w rzece Wiśle.

Wody Polskie potwierdziły budowanie mobilnej pompowni na Lesisku przy czym stwierdzono że na obecnym etapie nie ma możliwości planowania zmiany na pompownię stałą.

Przepompownie do realizacji :

 • P1 – Sodowa
 • P2 – Bodzów – Widłakowa
 • P3 – Kostrze
 • P4 – Pychowice
 • P5 – Wolica
 • P6 – Tyniec
 • P7 – Lesisko ( realizacja Wody Polskie)
 • P8 – Chałupki
 • P9 – Łęg
 • P10 – Rybitwy
 • P11 – Przewóz
 • P14 – Agatowa
 • P15 – Kolna
 • P16 – Nowohucka (Selgros)
 • P17 – Kabel

Istniejące

 • P12 – Wola Justowska (Korbutowa)
 • P13 – Domagały