Kanalizacja opadowa

Na terenie Krakowa kanalizacja opadowa ma długość niespełna 400 km. Do końca 2022 roku MPWiK wykona całość inwentaryzacji kanałów zamkniętych, wraz z komputerowym modelowaniem wielkości przepływów. Realizacja będzie następować zlewniowo co umożliwi ciągłe diagnozowanie istniejących problemów i potrzeb inwestycyjnych w zlewniach cząstkowych. Po zakończeniu ww. będzie można opracować kompleksowy program działań inwestycyjnych i remontowych dla całego miasta.