Magazyn Przeciwpowodziowy

Miasto posiada dobrze wyposażony gminny magazyn przeciwpowodziowy, który znajduje się pod opieką Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. W sytuacji zagrożenia z jego zasobów korzystają służby miejskie, m.in. wydawane są worki z piaskiem. W tym roku z zasobów magazynu jak na razie użyto pompy do odpompowania wody, w rejonie ul. Agatowej, aby ochronić przed zalaniem ul. Półłanki.

W magazynach przechowywany jest sprzęt używany w czasie powodzi. Znajdują się w nim m.in. pompy, agregaty prądotwórcze, łodzie, worki z piaskiem, koce, gumiaki, ubrania przeciwdeszczowe. Wszystko to, co jest niezbędne w przypadku przekroczenia stanów alarmowych wód w mieście.