Bieżące utrzymanie

KEGW zajmuje się również analizą stanu istniejącego odwodnienia.

 1. Kanalizacja opadowa:
  • 431 km – długość (wg danych z systemu GIS)
 2. Rowy – 212 km
 3. Fontanny – 18
 4. Pompownie – 21
 5. Zbiorniki wodne – 3
  • Jezierskiego
  • Jeżynowa
  • Agatowa
 6. Wały przeciwpowodziowe , mury oporowe Wisły
  • 5,6 km (wały portu Płaszów – 0,6 km, mury oporowe Wisły – 5 km)
 7. System studni rezerwowego zaopatrzenia w wodę – 354 szt.