Odbudowa naturalnej retencji

Ogrody deszczowe mogą pobierać nawet do 40 procent więcej wody niż “zwykły” trawnik. Klimat-Energia-Gospodarka Wodna stawia na rozwój małej retencji w mieście.

Zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe – inwestycje przeciwpowodziowe KEGW 

Zbiorniki retencyjne na os. Wolica

Znana jest już koncepcja odwodnienia dzielnicy Nowa Huta. Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna rozpoczyna pracę nad pierwszym koncepcyjnym zadaniem, czyli nad budową dwóch zbiorników retencyjnych przy ul. Betonowej oraz Wiązowej. Osiedle Wolica zmieni swoje oblicze, poprawi się jego mikroklimat, najważniejsze jest jednak to, że wzrośnie poziom bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna ma jedną ofertę na projekt techniczny oraz uzyskanie pozwoleń na budowę dla zbiorników retencyjnych. Obecnie trwa analiza oferty. Zgodnie z postanowieniami przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania. Kolejnym krokiem będą roboty budowlane w terenie.

Prace będą polegały na połączeniu istniejącego rowu odwadniającego z dwoma zbiornikami o łącznej pojemności 1445 m³. Zbiorniki będą głębokie na 1,4 m.

Na etapie projektowania wskazano również potrzebę budowy drogi dojazdowej do zbiornika, która umożliwi jego utrzymanie i regularne kontrolowanie – szczególnie po ustąpieniu ulewnych deszczy, podczas których zbiornik będzie retencjonował nadmiar wód deszczowych.

Odwodnienie Luboczy

Ul. Burzowa. Powstaną tu dwa zbiorniki retencyjne. KEGW jest w trakcie projektowania rowu melioracyjnego, który będzie stanowił odwodnienia dla osiedla. Pierwszy zbiornik retencyjny powstanie przy pobliskiej ul. Łazowej na gminnej działce.

Zbiornik retencyjny u zbiegu ulic Agatowej i Półłanki

Istniejący zbiornik jest pogłębiany oraz zaadaptowany na potrzeby powstającej w tym miejscu infrastruktury odwodnieniowej. Istniejąca w tym miejscu niecka została pogłębiona, rozbudowana oraz podłączona do nowej przepompowni z rurociągiem tłocznym. To pozwoli na odprowadzenie nadmiaru spływającej deszczówki do kanalizacji opadowej w pobliżu ul. Domagały i poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia.

Ogród deszczowy przy ul. Lubockiej

Przy ul. Lubockiej projektowany jest polder, czyli suchy obiekt, który będzie wypełniany wyłącznie
w przypadku zwiększonych opadów. Nowy zbiornik retencyjny o pow. ok. 360 m2  będzie zatrzymywał napływającą z terenu deszczówkę przy pomocy zastawki – spowoduje ona spowolnienie odpływu, a tym samym poprawi bezpieczeństwo terenów położonych poniżej zbiornika.

Niebiesko-zielona infrastruktura przy krakowskich szkołach

W ramach rozwoju niebiesko-zielonej infrastruktury przy krakowskich szkołach powstają nowe ogrody deszczowe. W przypadku zadań realizowanych przez KEGW w ramach Budżetu Obywatelskiego warto wspomnieć o instalacji przy Szkole nr 114 przy ul. Łąkowej 114. Tu zamontowano podziemny zbiornik do magazynowania deszczówki, o pojemności do 3 tys. litrów. Rozwiązanie ograniczy odpływ wód opadowych do kanalizacji i pomoże zadbać o rośliny w trakcie suszy.

„Ogród z klasą”

Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje program „Ogród z klasą”. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu inspirowanie i wspieranie szkół do zakładania ogrodów szkolnych. Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna włączając się w powyższe przedsięwzięcie, zadba o przyszkolne zbiorniki retencyjne oraz elementy zielono-niebieskiej infrastruktury.

Placówki będą mogły wykorzystać potencjał terenu zielonego przy szkołach i zyskać dodatkowe klasy, zielone pracownie do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu i aktywnej nauki przez doświadczenie kontaktu z naturą oraz obserwacji przyszkolnej retencji.

Ogrody deszczowe powstające w ramach inicjatywy obywatelskiej.

O ogrody zabiegają sami mieszkańcy. Proponują nowe lokalizacje w ramach BO albo inicjatyw lokalnych. Przykładem jest zrealizowany przez KEGW projekt inicjatywy obywatelskiej w Mistrzejowicach oraz przy szkole Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Jachowicza „Woda w ogródku szkolnym  -nasz wspólny skarb”

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wspólnie z Leuven i Madrytem wygrała konkurs dotyczący adaptacji miasta do potrzeb „Jutra” (Program LIFE). Lokalizacje ogrodów wskażą sami mieszkańcy. Wysokość budżetu projektu dla Krakowa to 793 993,50 €. Połowa środków jest refundowana przez Komisję Europejską.