Implementacja NBS w mieście  

Podejście PACT do wdrażania NBS w miastach

Działania związane z NBS są coraz częstsze w miastach europejskich. W większości przypadków są one jednak oparte na projektach, prowadzone w ramach pojedynczej inwestycji i wdrażane przez władze lokalne. Funkcjonujące struktury i mechanizmy w sposób ograniczony uwzględniają kwestie natury i klimatu w procedurach decyzyjnych, a także pomijają zaangażowanie obywateli.

Należy również stwierdzić, że bez odpowiednich warunków strukturalnych ich udział pozostaje drugorzędnym czynnikiem, a zatem nie zawsze może prowadzić do trwałych rezultatów. PACT stanowi pomost dla tej luki, kładąc nacisk na udział obywateli i interesariuszy oraz stosując pionierskie metody, które umożliwią władzom lokalnym bardziej strukturalne i inteligentne dążenie do takiego udziału.

zdjęcie LEUVEN

Podejście PACT do wdrażania NBS w miastach jest oparte na trzech dźwigniach:

  1. zaangażowanie obywateli;
  2. wykorzystanie danych i technologii cyfrowych;
  3. zaangażowanie interesariuszy.

Pierwszą dźwignią zakłada zaangażowanie obywateli w proces współprojektowania, w którym wraz z władzami lokalnymi uczestniczą w tworzeniu projektu NBS. Zaangażowanie obywateli w taki proces zwiększa jego autorytet, zapewnia miejsce na rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości, a jeśli zostanie to zrobione w odpowiedni sposób, poprawi wyniki NBS.

W procesie tym rozważane jest również w jaki sposób obywatele i całe społeczeństwo mogą przyczynić się do utrzymania NBS wdrożonych w ich otoczeniu. Oczekuje się, że stanie się to coraz bardziej istotne, ponieważ liczba NBS w miastach nadal rośnie, a potrzeby utrzymania przewyższają możliwości miast. Aby zrównoważyć wynikające z tego wzrosty kosztów, a także stymulowanie interakcji społecznych i wspieranie poczucia społeczności, miasta mogą zwrócić się do mieszkańców, aby pomóc w ich utrzymaniu.

Oprócz skupienia się na przestrzeniach publicznych, szczególną cechą podejścia PACT jest jak głębokie znaczenie ma tu potencjał prywatnych przestrzeni zewnętrznych obywateli – jest to obszar, który zazwyczaj nie jest brany pod uwagę w wysiłkach na rzecz wdrożenia NBS. Celem PACT jest aktywowanie tych przestrzeni i uwolnienie ich potencjału poprzez edukowanie obywateli o korzyściach płynących z NBS, wprowadzenie ich do odpowiednich rozwiązań NBS oraz aktywne zachęcanie ich do wdrażania NBS.

Aby pomóc w tym procesie, PACT – w ramach drugiej dźwigni – planuje opracowanie cyfrowego narzędzia do użytku dla obywateli. Narzędzie to pozwoli obywatelom na wprowadzanie danych na temat ogrodu i/lub innych przestrzeni zewnętrznych, a następnie na informację zwrotną dotyczącą rozwiązań w ramach NBS. Skieruje ono obywateli w stronę dźwigni wdrażania (takich jak wizyta tzw. Eksperta Ogrodnictwa, przeszkolonego w celu pomocy osobom w zakresie trwałej poprawy ich ogrodu, lub miejski program dotacji na NBS), a także umożliwi im rejestrowanie i ocenę działań, które podjęli. W związku z tym narzędzie umożliwi wykorzystanie danych i technologii cyfrowych w celu uzyskania wglądu w wykorzystanie NBS przez obywateli w przestrzeni prywatnej, a w konsekwencji skuteczniejszego nadzorowania tego wdrożenia.

Trzecia dźwignia, podobnie jak pierwsza, opiera się na bardziej aktywnym zaangażowaniu interesariuszy we wdrażanie NBS. Często interesariusze, zarówno publiczni, jak i prywatni, nie posiadają zdolności lub wiedzy technicznej do wprowadzenia NBS. Niemniej jednak, w przestrzeniach zewnętrznych, które posiadają i/lub którymi zarządzają, może istnieć znaczny potencjał dla NBS. Dzięki budowaniu wiedzy, łączeniu ich z odpowiednimi ekspertami lub partnerami oraz zapewnianiu wsparcia w procesie projektowania i wdrażania, władze lokalne (lub inne podmioty) mogą pomóc interesariuszom w renaturyzacji ich przestrzeni i w znaczącym stopniu przyczynić się do realizacji celów adaptacji obszarów miejskich.

zdjęcie LEUVEN

Zainteresowane strony mogą być zaangażowane albo przez władze lokalne lub przez niezależne podmioty, albo przez połączenie obu tych podmiotów. W przypadku działań projektowych Leuven, interesariusz Zorg Leuven zostanie zaangażowany przez zespół trzech niezależnych podmiotów: Leuven 2030, Democratic Society i stronę trzecią Terra Therapeutica. W przypadku Madrytu i Krakowa interesariusze będą zaangażowani przez gminę we współpracy z Democratic Society. Podobnie jak w działaniach PACT dotyczących zaangażowania obywateli, proces zaangażowania będzie stanowić część procesu poszukiwania trwałego i przystępnego cenowo modelu utrzymania NBS.

zdjęcie LEUVEN