KEGW podpisał umowy na wykonanie kolejnych 22 ekspertyz nośności dachu pod fotowoltaikę

Wykonanie ekspertyz to niezbędny etap poprzedzający realizację inwestycji na gminnych budynkach użyteczności publicznej. Badanie techniczne zaplanowano dla 22 budynków. To m.in.: szkoły, przedszkola, domy opieki społecznej. Dzięki budowie instalacji na dachach spora część obecnych rachunków za energię zostanie w tych budynkach zmniejszona. Ekspertyzy zostaną wykonane do 27 lipca br. 

Realizując program rozwoju fotowoltaiki na dachach gminnych budynków użyteczności publicznej inspektorzy KEGW zawsze podchodzą do tematu z pewną ostrożnością, w szczególności w przypadku starszych budynków. Za każdym razem należy sprawdzić konstrukcję dachu w celu określenia, czy będzie odpowiednia pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Nie chodzi tutaj tylko o dobór odpowiedniego systemu montażowego ale o wytrzymałość dachu na obciążenie generowane przez instalację fotowoltaiczną, czy obciążenia połaci śniegiem lub działaniem silnego wiatru. Należy również dokładnie przeanalizować np. zacienienie powierzchni, co może znacznie zmniejszyć wydajność całej instalacji.

Ekspertyzy techniczne nośności dachów budynków użyteczności publicznej pod względem dopuszczalnej obciążalności planowane są do wykonania na poniższych budynkach:    

 • Szkoła Podstawowa nr 92 – os. Strusia 19, 31-810 Kraków
 • Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Pod Durbaszką” – Pod Homolami 4, 34-460 Jaworki
 • Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 7 – os. Szkolne 20, 31-977 Kraków
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 – os. Oświecenia 30, 31-636 Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 85 – os. Złotego Wieku 4, 31-615 Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 104 – os. Wysokie 7, 31-819 Kraków
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”
  – ul. Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 41 – ul. Erazma Jerzmanowskiego 6, 30-836 Kraków
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 – ul. Aleksandry 19, 30-837 Kraków
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 – ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie – ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie – ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków
 • Szkoła Podstawowa Nr 149 – ul. Franciszka Bujaka 15, 30-611 Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 114 – ul. Łąkowa 31, 31-443 Kraków
 • Przedszkole Samorządowe nr 6 – ul. Franciszka Bujaka 17, 30-611 Kraków
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących – ul. Gen. Henryka Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 – ul. Józefa Mackiewicza 15, 31-214 Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 138 – ul. Kazimierza Wierzyńskiego 3, 30-198 Kraków
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 – ul. Na Błonie 15B, 30-147 Kraków
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – ul. Porzeczkowa 3, 31-234 Kraków
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – ul. Dożynkowa 25, 31-234 Kraków