Agatowa/Półłanki

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna podpisała z firmą Szafron Szendzielorz Projekt umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym przy ul. Półłanki / ul. Agatowa oraz uzyskanie przez wykonawcę niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych. Wartość umowy to 143 910 zł. Czas realizacji dokumentacji upłynie wraz z końcem listopada 2020 r. Nowa inwestycja […]

Przeczytaj cały wpis

Dostawa i wdrożenie oprogramowania (lub pakietu oprogramowania) do modelowania hydrologiczno-hydraulicznego 1D i 2D, numer sprawy 3/X/2021 Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy Załącznik nr 4 do SWZ – […]

Przeczytaj cały wpis

Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS 2000 i bram przeciwpowodziowych w latach 2021-22” Oznaczenie sprawy: 2/X/2021 Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – tabela cen jednostkowych Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie […]

Przeczytaj cały wpis

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o mocy do 50 kWp (II)Oznaczenie sprawy: 4/X/2021 Ogłoszenie o zamówieniu SWZ załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy – Jednolity Dokument załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do […]

Przeczytaj cały wpis

Inwentaryzacja instalacji elektrycznej pod kątem BMS dla budynku na Os. Szkolnym 27. Oznaczenie sprawy: 1/X/2021 Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie […]

Przeczytaj cały wpis