Agatowa/Półłanki

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna podpisała z firmą Szafron Szendzielorz Projekt umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym przy ul. Półłanki / ul. Agatowa oraz uzyskanie przez wykonawcę niezbędnych decyzji do realizacji robót budowlanych. Wartość umowy to 143 910 zł. Czas realizacji dokumentacji upłynie wraz z końcem listopada 2020 r. Nowa inwestycja będzie tłoczyć nadmiar spływającej deszczówki do kanalizacji opadowej w pobliżu ul. Domagały. Woda deszczowa w czasie […]

Przeczytaj cały wpis

Swoszowice: nowy separator oczyści deszczówkę przy ul. Kłuszyńskiej

Jednostka Klimat-Energia gospodarka Wodna zakończyła prace związane z budową nowego separatora substancji ropopochodnych kanalizacji opadowej przy ul. Macieja Dębskiego. Woda deszczowa z tego miejsca płynie dalej do Wilgi i Wisły. Inwestycja powstawała od lipca br. poprzedziły ją prace geodezyjne, pomiarowe i wykopowe. Całkowity koszt nowego „ekologicznego sita” substancji ropopochodnych to ponad 87 tys. zł. Komora urządzenia została zakopana w ziemi i nie jest już widoczna dla przechodniów. Natomiast […]

Przeczytaj cały wpis

Już oficjalnie: wkrótce powstanie zbiornik retencyjny przy ul. Udzieli.  Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nowej przeciwpowodziowej inwestycji. Jej  wartość to 312 tys. zł.

To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Bieżanowa. Pewne już jest, że zbiornik powstanie na czterech gminnych działkach o powierzchni ok. 60 arów. Wedle przygotowanej w KEGW „Wariantowej Koncepcji Odwodnienia dla osiedli Rybitwy i Przewóz” sugerowana pojemność zbiornika w tym miejscu to 4,3 tys. m³ wody. Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna właśnie podpisała umowę z wykonawcą projektu inwestycji firmą projektowo-budowlaną „PRO-INSTAL” MACIEJ CISOWSKI. Prace nad projektem […]

Przeczytaj cały wpis

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na budynkach użyteczności publicznej Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik do formularza ofertowego – oświadczenie do celów ZUS i US Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy Załącznik nr 4 – Wykaz usług Załącznik nr 5 – Wykaz osób Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przeczytaj cały wpis

Ogrody deszczowe zamiast betonu i kostki. Ulice: Ehrenberga, Strzelców, Witosa, Banacha i Monte Cassino będą bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom.

Chroniąc miasto przed suszą i powodziami KEGW wspólnie z mieszkańcami odbrukuje kilka działek. Sprawdzona metoda na wprowadzenie do miasta większej ilości zieleni i kwiatów została zaczerpnięta z Leuven i Madrytu. To z tymi dwoma miastami Kraków starał się o przyznanie unijnych środków na przywrócenie zieleni w mieście. Działania urzędników przyniosły wymierny skutek, dokładnie 400 tys. euro przyznanych przez Komisję Europejską. Obecnie w Klimat-Energia-Gospodarka Wodna został ogłoszony przetarg na wykonawcę. Lada dzień […]

Przeczytaj cały wpis

Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych 18 wylotami kanalizacji opadowej do odbiorników z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego zmieniony załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – Wykaz elementów rozliczeniowych załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy Informacja o wyborze najkorzystniejszej […]

Przeczytaj cały wpis